fejlec

Iktatószám: 2148396/2017/N.

Időbélyeg: Open0636305493895719259.

Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

HATÁROZAT

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. S (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon

adatkezelő Openonline Kft.
székhely/lakcím 9231, Máriakálnok, Orgona utca 31 .
adatkezelés megnevezése adatbázis építése. . ” megnevezésü adatkezelést
adatkezelés     nyilvántartási száma NAIH-60703/2017.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. S (6)].

A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerúségét nem vizsgáltuk.

Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerüségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerúségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége.

Budapest, 2017.05.17.

Dr. Péterfalvi Attila s.k.

elnök

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391-1400 ugyfelszolgalat@naih.hu
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391-1410 www.naih.hu